PROJECTE: Exposició 50 anys Joan Amades

Client: Associació Cultural Joan Amades

NOSALTRES   PROJECTES   VIDEO   CLIENTS   CONTACTE            RACÓ D’ART 

PROJECTE: Joc ciutadà QR itinerant 2013

Client: Associació Cultural Joan Amades

PROJECTE: Exposició origami Madrid

Client: Origlam