I un llarg etc. que ens fa diferents però iguals en molt aspectes.

Una cosa tenim en comú, la passió per la nostra feina,
sigui per buscar un Pantone o trobar el punt de llum més adequat.

Barcelona


Xavi


CMYK


Helvetica


A4


Verjurat

Agramunt


Albert


RGB


Futura


16:9


NTSC

NOSALTRES   PROJECTES   VIDEO   CLIENTS   CONTACTE            RACÓ D’ART